Publicaties

GoldenRaandHavik en grutto in magazine Golden Raand van Het Groninger Landschap, zomer 2018
Limosa2018Zwarte zee-eend op cover van tijdschrift Limosa van Sovon, voorjaar 2018
TrouwGroenStormvogeltje bij een artikel in dagblad Trouw, winter 2018

NatureTodayTorenvalk en klapekster in een artikel over vogelakkers (Werkgroep Grauwe Kiekendief) op NatureToday, winter 2017

MensenVogel1Rietzanger op de cover van ’Mens & Vogel’ van Vogelbescherming Vlaanderen, zomer 2017
LandschapNoordHollandGrutto op de cover van het blad Landschap Noord-Holland, voorjaar 2017
PostzegelPostNLLepelaar in collectie van 40 postzegels van Nederlandse vogels van PostNL, 2017
Stormvogeltje en koperwiek in Dorrestijns Volkomen Vogelgids, herfst 2016DorrestijnsVolkomenVogelgids
RootsVogelMagazineKauw in Roots Vogel Magazine, voorjaar 2016
Scholekster, grutto, zomertaling en tureluur in factsheets over weidevogelbescherming van Vogelbescherming Nederland, voorjaar 2016
TheGuardianBrandganzen en Schotse Hooglanders (Lauwersmeer) in de Engelse krant The Guardian, herfst 2015
VogelsjuniorVisdief op de cover van het  blad ‘Vogels junior’ van Vogelbescherming Nederland, herfst 2015
RoodpootvalkTrouwRoodpootvalk in dagblad Trouw, herfst 2015

Limosa12015 Zwarte zwaan op de cover van tijdschrift Limosa van Sovon, voorjaar 2015

NationalGeographicSpreeuwenwolk in het blog ‘Weird & Wild’ in Newswatch op de website van National Geographic
EksterVolkskrantEkster bij een artikel over stelende eksters in De Volkskrant,  augustus 2014
OoievaarsVogelsOoievaars, lepelaar en roodpootvalk in het blad ‘Vogels’ van Vogelbescherming Nederland, zomer 2014
OntdekdeGroningernatuurDiverse foto’s waaronder zeearend en roerdomp in de brochure ‘Ontdek de Groninger natuur’ van Marketing Groningen, voorjaar 2014.
GraspieperVogelsGraspieper in het blad ‘Vogels’  van Vogelbescherming Nederland, voorjaar 2014
BS_BR-B04_140110_1Zeearend in het Lauwersmeer in dagblad BN/De Stem, januari 2014. Deze zeearend is in 2013 geboren in De Biesbosch. Zie voor meer informatie het bericht op de website van Omroep Brabant.
Rootsmagazine Dodaarzen als spread in het magazine ‘Roots’, editie december 2013
Koperwiek in de kalender 2014 van Vogelbescherming Nederland, 2013
Koereigers bij een artikel over de Camargue in Zuid-Frankrijk in het blad ‘Vogels’ van Vogelbescherming Nederland, 2013
Lepelaar in de Agenda 2014 van Vogelbescherming Nederland, 2013
Roerdomp voor de campagne ‘Adopteer een soort’ van Stichting Landschap Noord-Holland, 2013
Boomkruiper, spreeuwen en pestvogels in het boek ‘Vogels van tuin, park en stad in Europa’ van Daan Schoonhoven, Arno ten Hoeve en Jaap Schelvis, 2012
Koperwiek in de Birdpix-kalender 2013
Scholekster op biologische melkpakken voor een campagne voor weidevogels van Zuiver Zuivel en Vogelbescherming Nederland, juni 2012
Drieteenmeeuwen in het ‘Praktijkboek Vogelfotografie’ van Daan Schoonhoven e.a., maart 2012
Diverse foto’s bij een artikel over het Lauwersmeergebied in het magazine  ’Op pad’ van de ANWB, editie januari 2012
Foto’s van een koperwiek, grote mantelmeeuw en blauwe reiger in het magazine ‘Naar Buiten’ van Staatsbosbeheer, editie december 2011
Foto van een keep in het magazine Fietsactief, editie september 2011
Foto van een grutto in het boek ‘Ruilverkaveling Sauwerd 1965-2011′, november 2011
Foto van een roerdomp in ‘REIZ&magazine’ van de ANWB, editie juni 2011

Foto van de luchtwacht-observatietoren bij Warfhuizen bij een artikel over de Koude Oorlog in het ‘Historisch Nieuwsblad’, editie juni 2011

Diverse foto’s in het boek ’365 x de natuur in’ van Natuurmonumenten

Foto van een grote pijlstormvogel bij een artikel over vogelhotspots in Portugal in het blad ‘Grasduinen’, editie mei 2011
Foto van een roodborst op de cover van het blad ‘Grasduinen’, editie december 2010
Diverse foto’s (waaronder lepelaar en steltkluut) in het boek ‘Dorrestijns Natuurgids’ van Hans Dorrestijn
Foto van grauwe ganzen in vlucht op de cover van het boek ‘Beter één vogel in de hand…’ van J.T. Lumeij, D.A. Jonkers en J.J.H.G.D. Karelse
Foto van een boomkruiper in het boek ‘Stadsvogels’ van Jip Louwe Kooijmans
Foto van een koperwiek als ‘Beeld van het seizoen’ in het magazine  ’Onverwacht Nederland’ van Staatsbosbeheer
Foto van een kanoet in het blad ‘Grasduinen’, editie juli 2010
Twee foto’s (kuifduiker en roodhalsgans) in het boek ‘Birdpix 7′ van Daan Schoonhoven e.a.
Foto van een roodborst in de Nuon Wintergids 2010
Foto van een lepelaar in een advertorial van Vogelbescherming Nederland
Diverse foto’s in diverse edities van het blad ‘Mens & Vogel’ van Vogelbescherming Vlaanderen
Foto van een lepelaar in het boek ‘Birdpix 6′ van Daan Schoonhoven e.a.
Diverse foto’s waaronder een foto van een tureluur in het Waddenfonds Magazine ‘WadMag’ van het ministerie van VROM
Diverse foto’s in diverse edities van het vakblad ‘Vogelnieuws’ van Vogelbescherming Nederland
Diverse foto’s in diverse edities van het tijdschrift ‘Dutch Birding’ van Dutch Birding Association
Diverse foto’s (waaronder zwarte stern en blauwborst) in het boek ‘BirpixV’ van Daan Schoonhoven e.a.
Foto van een bruine boszanger in het Engelse vogeltijdschrift ‘Birdwatch’
Foto van een ransuil verkozen tot ‘Beste vogelfoto 2007′ op de Vogelfotosite Birdpix.nl
Diverse foto’s in diverse edities van het jeugd-natuurtijdschrift ‘Wildzoekers Expres’ van Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland
Foto van een kievit in de krant ‘Bionieuws’ van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI)
Ansichtkaart (vierkant) van een blauwborst in koolzaad, samen met 11 andere kaarten, te bestellen via Birdpix.nl